Repræsentantsskabsmøde DDS 2012

med forberedende pr�sidiem�de
Præsidiet forbereder lørdagens rep.møde
Præsidiet forbereder lørdagens rep.møde

Messeforstanderen var så flink at lave mad
Messeforstanderen var så flink at lave mad

Hussmann ser lidt tvivlende ud!
Hussmann ser lidt tvivlende ud!

O.E.Clausen & Høvsgaard
O.E.Clausen & Høvsgaard

Alle venter på maden
Alle venter på maden

O.E.Clausen & Teddy Børgesen
O.E.Clausen & Teddy Børgesen

"Hjernetrusten" ???

Høvsgaard og John Ørsted i fuld gang med skafning.
Høvsgaard og John Ørsted i fuld gang med skafning.

Præsidenten sammen med den afgående Vicepræsident (th.)
Præsidenten sammen med den afgående Vicepræsident (th.)

Teddy Børgensen & Arne Rindom
Teddy Børgensen & Arne Rindom

En gammel kriger takker af! Afgående vicepræsident
Verner Jensen
En gammel kriger takker af! Afgående vicepræsident
Verner Jensen

Præsident Flemming Christensen fremlægger beretningen
Præsident Flemming Christensen fremlægger beretningen

Rasmus Reedzt blev valgt som dirigent.
Rasmus Reedzt blev valgt som dirigent.

Kasserer Ole E. Clausen
Kasserer Ole E. Clausen

O.E.Clausen fremlægger regnskabet
O.E.Clausen fremlægger regnskabet

Rep. fra Holstebro K.C.Olsen & N.O.Kristensen
Rep. fra Holstebro K.C.Olsen & N.O.Kristensen

Præsidiet lytter til et indlæg
Præsidiet lytter til et indlæg

Uden mad og drikke ...........
Uden mad og drikke ...........

Medlem af præsidiet Arne Rindom, orienterer omkring Dragonmuseet
Medlem af præsidiet Arne Rindom, orienterer omkring Dragonmuseet

Præsident Flemming Christensen (th), takker den afgående Vicepræsident Verner Jensen.
Præsident Flemming Christensen (th), takker den afgående Vicepræsident Verner Jensen.