Generalforsamling 2024

Guleærter
Guleærter
Guleærter
Guleærter
Uddeling af 40 års jubilartegn til Steffen Madsbjerg
Uddeling af 40 års jubilartegn til Svend Erik Jakobsen
Uddeling af 50 års jubilartegn til Kaj Jensen
Uddeling af 50 års jubilartegn til Jens Mikkelsen
Uddeling af 60 års jubilartegn til Niels Jørgen Andersen
Uddeling af 60 års jubilartegn til Ejvind Vilsgaard
Uddeling af 60 års jubilartegn til George Hussmann
Uddeling af 60 års jubilartegn til Per T. Jørgensen
Formanden og 60 års jubilarer
Formandens beretning
Uddeling af Dragonsabel og hjelm til Kaj Jensen