REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020

Foto: T. Børgesen
0 DDS KASSERER ARNE H RINDOM GENNEMGÅR REGNSKABET DDS KASSERER ARNE H RINDOM DDS PRÆSIDENT OLE E CLAUSEN - ÆRESSABEL 2020 GEORG HUSSMANN
DDS PRÆSIDENT OLE E CLAUSEN OPLÆSER ... - ÆRESSABELMODTAGER 2020 GEORG HUSSMANN DDS PRÆSIDENT OLE E CLAUSEN DDS WEBMASTER VILLY AGER HERNING FORMAND JENS ANTON NORDESTGAARD - KASSERER HENRY SØBY JENSEN
HOBRO JENS S DAMGAARD OG FORMAND GERT NIELSEN HOLSTEBRO FORMAND JOHN PEDERSEN KOLDING FORMAND NIELS PETER NIELSEN NYVALGT DDS PRÆSIDIEMEDLEM BENT E PEDERSEN
OLE E CLAUSEN OG DIRIGENTEN, FORMAND KOLDING NIELS PETER NIELSEN PRÆSIDIEMØDET FORUD DDS PRÆSIDENT OLE E CLAUSEN PRÆSIDIET ARBEJDER FORUD FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET VEST- OG SYDJYSK  SVEND PEDERSEN OG KOLDING NIELS PETER NIELSEN
VEST- OG SYDJYSK FORMAND SVEND PETERSEN - FANEBÆRER INGO LAUSTEN VEST- OG SYDJYSK INGO LATSTEN OG HORSENS ERIK MADSEN ÆRESSABELBÆRER 2019 HARRY BANK HORSENS - DDS PRÆSIDENT OLE E CLAUSEN ÆRESSABELMODTAGER 2020 GEORG HUSSMANN LYKØNSKES
AALBORG FORMAND BØRGE BUUS AARHUS FORMAND BENT HOLM