Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

FOTOARKIV
Materiale fra efter 2007

Ligger du inde med nogle billeder fra 2005 og frem?

Du er meget velkommen til at sende disse til os.
Vi forbeholder os ret til at anvende det indsendte materiale i henhold til vore juridiske bestemmelser som kan læses HER.

Hvis du indsender "papir"billeder, og du ønsker disse retur, SKAL DER VEDLÆGGES EN FRANKERET SVARKUVERT.

Vi forbeholder os retten til IKKE at bringe indsendt materiale!

  Materiale fra før 2007
 

Hvis du har materiale fra tiden før 2007 - kan dette sendes til:

Teddy Børgesen (TB)
E-mail: borgesen@post11.tele.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) er en sammen-slutning af dragonfor-eninger, hvis medlem-mer forretter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragonregiment (JDR).

 
Template/Design by VillageMedia