KONTINGENT
Indbetaling af kontingent:
Regnr.: 1551
Kontonr.: 3657564281

 

Velkommen
 

Datoer i 2023

17. jun. 2023 Skydning/grilldag på Eskelund skydebane. se indbydelse her

18. november 2023, Julefrokost.


18. marts 2023
Det årlige repræsentantskabsmøde i Danske Dragonforeningers Sammenslutning blev som sædvanligt holdt på kasernen i Holstebro. Bjarne Andresen, Bent Schouw og Palle Stausholm deltog. Under frokosten blev Dragonforeningernes Æressabel overrakt til en overrasket, men meget glad Bjarne Andresen af Sammenslutningens præsident, Ole E. Clausen. Det er første gang siden 1990 at denne ære tildeles et medlem fra Aarhus. I 1990 var det P. Roost-Nielsen.

Bjarne Andresen får tildelt Dragonforeningens Æressabel.

11. marts 2023.
Årets generalforsamling blev afviklet i vanlig stil lørdag d. 11. marts 2023. Der var mødt 23 dragoner frem for at deltage i generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning og regnskab, som udviste et underskud på 1.300 kr., blev begge godkendt uden kommentarer. 

Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse i 2024 til 225 kr.

Palle Stausholm blev genvalgt som formand og bestyrelsesmedlemmerne Leif Byskov og Eilif Askjær blev også genvalgt. Til gengæld ønskede Erik S. Jensen at udtræde af bestyrelsen og i stedet blev Bent Schouw valgt.

Under eventuelt blev årets udflugt debatteret. Busleje er desværre blevet voldsomt dyrt og man besluttede at bestyrelsen skulle arbejde videre med et forslag om en skyde-/grilldag på Eskelund i stedet for udflugt.

Referat fra generalforsamlingen vil blive tilsendt alle medlemmer.

 Ved den efterfølgende spisning blev der overrakt 60-års tegn til Erik Jensen. Ved jubilæumsdagen d. 15. januar var der overrakt 25-års tegn til Brian Linddahl Jensen, Kim Lykkemark Kudsk og Jes Raunsbæk Hagedorn samt 50-års tegn til Bent Holm og Bjarne Andresen.


15. januar 2023
Foreningens 120-års jubilæum blev fejret med manér med deltagelse af regimentschef oberst Anders Poulsen med frue, præsidenten for Danske Dragonforeningers Sammenslutning Ole E. Clausen med frue samt kasserer i samme Arne Rindom med frue. Derudover deltog 34 dragoner og dragonesser i fejringen som blev afholdt i Den Gamle By’s restaurant, nærmere bestemt i Håndværkerforeningens ”Laugssal” som er en imponerende festsal med træudskæringer på døre og vægge.

Der blev holdt taler af tidl. formand Bent Holm, oberst Anders Poulsen som overrakte Jydske Dragon Regiments våbenskjold til foreningen samt af præsidenten for DDS Ole E. Clausen som samtidig overrakte en gave på 6 flasker ”Dragonvin” samt en karaffel ”med indhold”Der blev også tildelt årstegn. 

25-års tegn til Brian Linddahl Jensen, Kim Lykkemark Kudsk og Jes Raunsbæk Hagedorn. 

25-års tegn til Brian Linddahl Jensen, Kim Lykkemark Kudsk og Jes Raunsbæk Hagedorn.

50-årstegn til Bent Holm og Bjarne Andresen

 
50-årstegn til Bent Holm og Bjarne Andresen


 

 

Stiftet 15. januar 1903
Aarhus egen hjemmeside

BESTYRELSE

FORMAND:
Palle Stausholm
Pilegårdsvej 219
8361 Hasselager
Mobil: 40 32 29 31
E-mail: 
 
NÆSTFORMAND & ARRANGEMENTCHEF:
Eilif Askjær
Græsvangen 261
8381 Tilst
Mobil: 29 62 72 44
E-mail: 
 
KASSERER:
Leif Byskov
Engparken 21
8370 Hadsten
Mobil: 26 16 23 42
E-mail: 
 

BESTYRELSESMEDLEM:
Bent Schouw
Kratbakken 5, Femmøller
8400 Eleltoft
Mobil: 50 47 80 64
E-mail: 
 
BESTYRELSESMEDLEM:
Bjarne Andresen
Hjortshøjparken 67,
8530 Hjortshøj
Tlf.: 51 36 49 65
E-mail: 
 
 
Template/Design by VillageMedia