Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERN MENU HOLSTEBRO
 
 

 

 

Velkommen

INDKALDELSE GENERALFORSAMLING

KLIK PÅ BILLEDET OVENFOR FOR PRINTVENLIG EXPL.

SE ALLE BILLEDER FRA GENERALFORSAMLINGEN 2017>>> HER
TEKST/FOTO: Teddy Børgesen
 
Generalforsamlingen, tirsdag aften, den 24. januar 2017

71 dragoner var mødt op til årets generalforsamling, som traditionen tro blev gennemført i de helt faste rammer forud for indtagelsen af ”de gule ærter med tilbehør”.
Alle rejste sig, da foreningens estandart blev ført ind af æresmedlem Georg Hussmann og blev anmodet om, også traditionen tro, at blive stående mens forsamlingen med et minuts stilhed, mindedes de afdøde kammerater i 2016.
Vores formand, K.C. Olsen bød forsamlingen velkommen og orienterede herefter om aftenens forløb. Dragonsangen blev afsunget, hvorefter der var uddeling af årstegn og æressabel.

Dragon Jens Mogensen udnævnt til Æresmedlem


Formanden, K.C. Olsen begrundede valget af Jens således:
”Jens Mogensen har medlemsnummer 35. Dvs., at Jens næsten har været med siden forenin­gens start. I perioden 1982 - 2005 var Jens medlem af bestyrelsen, herunder i mange år som foreningens kasserer.
Bestyrelsesarbejdet blev udført på en rolig og engageret måde, og Jens søgte altid det bedst mulige resultat. Var det nødvendigt medvirkede også familien, i mange år serverede døtrene ved fester og lignende.
Jens Mogensen er altid meget velafbalanceret og nyder stor respekt blandt forenin­gens medlemmer.
Det er mig en stor glæde at kunne udnævne Jens Mogensen til foreningens nye æresmedlem med de rettigheder, der følger med udnævnelsen.
Som et synligt bevis modtager Jens en “Dragonstatuette”

Dragon Villy Ager tildelt foreningens Æressabel med Dragonhjelm og Diplom.


Den helt særlige ære for en dragon i foreningen, at blive tildelt foreningens Æressabel m.v. som i sin tid blev indstiftet af nu afdøde seniorsergent J.K. Jensen – blev i år tildelt Villy Ager.

Formanden K.C. Olsen begrundede tildelingen. Forsamlingen gav herefter et stående applaus.

Det er mig en stor glæde og fornøjelse at skulle tildele dig Dragonforeningens æressabel med tilhørense Dragonhjælm. Du har ligesom andre modtagere ærligt fortjent denne hæder.
En af dine store forcer er omgang med computere, hvor du simpelthen er et geni. Efter min opfattelse, er der ikke det, du ikke ved om computere. Dragonforeningen har aldrig haft så flotte diplomer, invitationer m.v., siden du er startet med at udfærdige dem.Vores blad "Dragonen" er også din fortjeneste, som ansvarlahavende redaktør.Også som webmaster gør du en god figur.
I både dragonforeningens bestyrelse og museumsudvalget er du meget engageret og en stor hjælp til at få det bedst mulige resultat.
Det er derfor dragonforeningen vil takke dig med denne æresbevisning i form af æressabel og dragonhjelm. Dermed bliver du bragt ind i det fornemme selskab, som fremgår af sablens plade.
Den flotte dragonhjelm skal i det kommende år smykke dit hjem og minde dig om denne hædersbevisning.

Overrækkelse af årstegn

Æresmedlem Georg Hussmann overrakte 10 års tegn til
Dragon Jonas Frederik U.B. Jahnsen.

DDS Præsident, Arne H. Rindom overrakte 50 års tegn til Dragon Jens Hvass.

Formanden, K.C. Olsen overrakte 60 års tegn til
Dragon Niels Jakob Thomsen.

Dagsorden

Dagsordenen blev fulgt til punkt og prikke. Det sørgede den af forsamlingen valgte dirigent, Hans Ejner Juulsen for.
Formanden, K.C. Olsen aflagde beretning for foreningens aktiviteter i det forløbne år og glædede sig over det fortsat stigende medlemstal. Beretningen vil kunne læses i det egentlige referat. Beretningen blev godkendt med applaus. Det tilsvarende skete efter gennemgang af såvel foreningens regnskab som af regnskabet for ”Dragonmuseet”. Dragon Ole E. Clausens fremlæggelse gav ikke anledning til spørgsmål. 

Ny formand valgt

Dragon K.C. Olsen takkede af efter 12 år som foreningens formand. Han modtog for sit arbejde gennem den lange periode foreningens stående applaus.
Som ny formand havde bestyrelsen indstillet dragon Villy Ager. K.C. Olsen talte varmt om Villy og baggrunden for forslaget. Der var ingen diskussion.
Forsamlingen rejste sig og modtog den nye formand med stående applaus.

Valg til bestyrelsen

Det havde længe været annonceret, at to andre medlemmer af bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Det var Teddy Børgesen og Ole Clausen. Det er velkendt, at begge fortsat varetager opgaver i DDS præsidie. Så nu skulle der vælges hele tre nye medlemmer. Bestyrelsens forslag blev igen modtaget godt, idet de foreslåede, Kristian Klinkby, som hidtil havde været bestyrelsessuppleant, Torben Nissen og Tina Anker blev indvalgt i den nye bestyrelse med applaus.

Nye horisonter, nye forhold

Den ny bestyrelse består herefter for første gang af en blanding af tjenstgørende og pensioneret personel med overvægt af de tjenstgørende nu er tre personer, h.h.v. oversergent Tina Anker og seniorsergenterne Torben Nissen og Torben Nørskov. De pensionerede medlemmer af bestyrelsen udgøres herefter af den nyvalgte formand, pensioneret seniorsergent Villy Ager og pensioneret seniorsergent Kristian Klinkby. Det er ligeledes helt speciel og sikkert godt for alle parter, at Tina Anker, som den første kvindelige dragon er indtrådt i bestyrelsen.

Fra venstre Kristian Klinkby SSG(p), Tina Anker OS tjg., Torben Nissen SSG tjg
   
Som ny bestyrelsessuppleant valgtes
Alex K. Petersen informatikassistent JDR.
 
 
Dragon Hans Ejner Juulsen
blev genvalgt til revisor.
Dragon Harry Hansen (Harry-Motor) blev genvalgt som revisorsuppleant.

Aftenens overraskelse

Da valgene var overstået blev KC Olsen, til sin store overraskelse, kaldt frem:

Dragon K.C. Olsen blev udnævnt til Æresmedlem


Den nyvalgte formand for foreningen, Villy Ager begrundede valget af KC således:

Din udnævnelse til Æresmedlem, skal ses på baggrund af din lange tjeneste som foreningens formand.
Du har altid, og med stor ildhu fungeret som en dygtig, omhyggelig og vellidt for­mand.
Det var også dig som i 2012, tog initiativ til at få Dragonmuseet tilbage til Regimen­tet, hvor det siden april 2013, har haft til huse i kælderen under bygning 15.
Som formand for museumsudvalget, har du sammen med de øvrige udvalgsmed­lemmer brugt hundredevis af timer på at nå et, efter fagfolks mening, virkelig flot resultat.
Det er med beklagelse, men også med forståelse vi har modtaget din besked om, at du ønsker at trække dig tilbage som formand. Vi håber stadig at kunne drage nytte af dine kompetencer en tid endnu.

På alle medlemmers vegne, ønsker jeg at takke dig og din familie, for alt hvad I har gjort for foreningen.
Som et synligt bevis på dit æresmedlemsskab får du denne statuette og dette diplom.

Det var en rørt ex. formand som herefter modtog forsamlingens stående applaus.

 

Aftenen sluttede med indtagelse af ”gule ærter med tilbehør”. Humøret var højt de næste par timer.

 

ÅRSFESTEN blev rigtig god
Traditionen tro var alt klappet og klart, da dragoner og dragonesser ankom til Årsfest 2016 i vores dragonforening. Bordene var smukke med hvide duge, blå servietter, levende lys, og de flotte blomsterdekorationer og skinnende glas, der spejlede det flotte lokale og vores smukke dragonesser.
Villy Ager havde, også næsten traditionen tro, sørget for en flot buffet, med forret, hovedret og dessert med hertil hørende gode dragonvin.
Før vi satte os til bords havde vi alle hyggesnakket, mens vi indtog velkomstdrikken. Så kom der lidt alvor og storhed over det, da estandartføreren Jens Mogensen på formand K.C. Olsens ordre førte estandarten ind på plads i lokalet. Som sædvanligt et fint øjeblik, da alle stående overværede dette.
Efter formandens velkomst sang vi naturligvis ”De blå Dragoner”. Før desserten holdt K.C. Olsen en flot og interessant tale om en af Holstebros gamle borgmestre. Snakken gik, desserten blev indtaget og festdeltagerne opløstes i ”snakke grupper”. Herunder dæmpet musik til kaffen, småkagerne og ”en lille en”. Efter en rigtig god aften med stemningen helt i top, blev det over midnat før aftenen sluttede.
 
Stiftet 13. juni 1953

BESTYRELSE
 
FORMAND:
Villy Ager
Astrid Noacks Vej 63
7500 Holstebro
Tlf.: 30 11 25 00
E-mail:
 
NÆSTFORMAND og
KASSERER:

Torben Nørskov SSG tjg.
Skjernvej 88C
7500 Holstebro
Tlf.: 40 79 19 09
E-mail:
 
BESTYRELSESMEDLEM:
Tina Anker OS tjg.
Anna Anchers Vej 161
7500 Holstebro
Tlf.: 22 43 29 54
E-mail:
 
BESTYRELSESMEDLEM
/Fanebærer:

Kristian Klinkby
Skovgårdsvej 16, 4. 2
7500 Holstebro
Tlf.: 61 26 59 80
E-mail:
 
BESTYRELSESMEDLEM
/Fanebærer:

Torben Nissen SSG tjg.
Ørgaards Alle 6
7600 Struer
Tlf.: 41 38 53 32
E-mail:
 

 
 
Template/Design by VillageMedia