Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
Velkommen
 SENESTE OPDATERINGER:
 
 
- HORSENS OPDATERET
- HOLSTEBRO OPDATERET
- AARHUS AKTIVITETER 2018
 
 

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

HAR DU FÅET NY ADRESSE - ELLER HAR DU
SKIFTET E-MAIL ADRESSE
SÅ BENYT VENLIGST DETTE LINK SÅ DET KAN BLIVE RETTET

HAR DU PROBLEMER MED OPDATERING AF DENNE SIDE
- SÅ TRYK PÅ (F5-tasten).


BILLEDER FRA JUBILARSTÆVNET 2017

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSKE DRAGONFORENINGERS SAMMENSLUTNING (DDS)

Ny Præsident

Efter flere år som kasserer, blev dragon Ole E. Clausen Holstebro afd. valgt som ny præsident for DDS.

Ny Kasserer

Efter eget ønske blev Arne H. Rindom Holstebro afd. afløst på posten som præsident.

I stedet har han påtaget sig arbejdet som kasserer.

Ny præsidiemedlem

Flemming Christensen, Holstebro afd. blev nyvalgt til præsidiet.

Ny vicepræsident

Rasmus Reedtz, Horsens afd.

Ole E. Clausen er ny præsident for DDS

Én ud – én ind og flere omrokeringer i præsidiet, fandt sted i forbindelse med ”valg til præsidiet” på repræsentantskabsmødet i sergentmessen på Dragonkasernen, lørdag den 25. marts 2017.

DDS præsident, Arne H. Rindom havde efter fire år på posten forud for repræsentantskabsmødet, meddelt, at han ikke modtog genvalg til posten, men stillede sig til rådighed som almindeligt præsidiemedlem. På denne baggrund foreslog præsidiet, at den hidtidige næstformand Ole E. Clausen blev valgt til ny præsident. Dette blev vedtaget med stor applaus. Som følge heraf var forsamlingen derfor nødt til at vælge ny vicepræsident. Præsidiet foreslog flerårigt medlem af præsidiet, og formand for Horsens og Omegns Dragonforening gennem 12 år, Rasmus Reedtz som ny vicepræsident. Denne blev også valgt med applaus fra repræsentanterne.
2 præsidiemedlemmer, henholdsvis Teddy Børgesen og Rasmus Reedtz var på valg. Teddy Børgesen ønskede ikke genvalg, hvorfor han dermed udtrådte efter 8 år i præsidiet. I stedet blev den netop afgåede præsident Arne H. Rindom indvalgt på dennes plads. Som følge af Rasmus Reedtz nyvalg til vicepræsident, var dennes plads nu ledig. Præsidiet foreslog DDS tidligere præsident Flemming Christensen som nyt præsidiemedlem. Denne blev valgt til posten. Summarum: Teddy Børgesen forlod præsidiet. Flemming Christensen indtrådte i præsidiet og resten var omrokeringer.
Øvrige valg: Som suppleanter til præsidiet blev i rækkefølge valgt, Finn Hansen (Herning) og Villy Marek (Kolding). Som revisor blev Jens Bastrup (Holstebro) genvalgt for en ny periode og som revisorsuppleant blev Christian Mortensen (DKSØ) genvalgt til et nyt år.
Repræsentantskabsmødet forløb helt i henhold til tidligere års traditioner. Forud for mødet var der morgenkaffe med buffet. Mødet blev indledt med indføring af DDS fane, hvor alle højtideligt stod op. Dette gjorde repræsentantskabet også, da præsidenten Arne H. Rindom bød velkommen til mødet, hvorefter man mindedes afdøde dragonkammerater. Herefter ”Dragonsangen”.
Formand for Kolding Dragonforening, Niels Peter Nielsen blev valgt til mødets dirigent. Et job han udførte til alles tilfredshed. Præsidenten aflagde årets beretning, som blev modtaget med applaus. Det samme blev Ole E. Clausen til del efter gennemgang af årets regnskab. Der var, næsten vanen tro, ingen indkomne forslag at behandle. Kontingentet blev fastsat til uændret kr. 130,-.
Arne H. Rindom orienterede om Dragonmuseets status og forholdene omkring dette.
DDS webmaster og ansvarshavende redaktør og nu tillige nyvalgt formand for Dragonforeningen for Holstebro og Omegn – Villy Ager orienterede om bladet DRAGONEN og DDS hjemmeside. Herudover supplerede han Arne H. Rindoms omtale af Dragonmuseet med oplysningerne om, at museet med medarbejdere kort fortalt nu indgår i regimentet, som en enhed i lighed med regimentets øvrige enheder. Dette nye forhold ville lette dagligdagen på mange måder. Han slog dog fast, at alt inventar og genstande i museet fortsat tilhører Dragonforeningen for Holstebro og Omegn.
Under den traditionelle frokost, havde repræsentantskabet den glæde, at regimentschefen, oberst Bjarne Højgaard Jensen deltog – også i dialog med mange repræsentanter. Villy Ager, havde sædvanen tro fremtryllet alt det gode til ganen.
I forbindelse med frokosten blev den afgåede præsident Arne H. Rindom hyldet for indsatsen gennem de seneste 4 år. Naturligvis fik regimentet også et trefoldigt leve.


Teddy Børgesen


Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade
Billeder fra paraden!
Se alle fotos' >>>>>HER

UDVALGTE BILLEDER FRA JUBILARSTÆVNET 2016


 
 

 

Se her hvordan du støtter>>


 
LÆS DRAGONEN HER!
ARKIV
Se de gamle DRAGON-blade

Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) er en sammenslutning af dragonfor-eninger, hvis medlemmer forretter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragon-regiment (JDR).

Denne side  er for alle tidligere og nuværende dragoner og civile med tilknytning til-, eller med interesse for Jydske Dragonregiment i Holstebro.


I forbindelse med jubilæumsåret 2015 , er der udgivet et jubilæumsskrift der i kronologisk orden, viser et tilbageblik på perioden 1965 - 2015.
Du kan læse bladet ved at "klikke" på billedet!

 
Template/Design by VillageMedia