KONTINGENT
Indbetaling af kontingent:
Regnr.:
Kontonr.:

 

 

Velkommen
Fødselsdage

75 år. Formanden Søren Peter Rostrøm Hessum Bygade 46 5450 Otterup ønskes hjertelig tillykke med fødselsdagen den 27-04-2023. Søren blev indkaldt 1970 bynavn Hennedal 1. OPKESK, senere SG. S. P. Larsen
70 år. Dragon Johannes Munk Jensen Gammeltoftevej 45, 5610 Assens. Johannes blev indkaldt 1973 bynavn Sandager.

Jubilar 75 år. Bent Adolfsen Fridasholmvej 20 Seden 5240 Odense NØ. Bent blev indkaldt 1948 nr. 000713 bynavn Vissenbjerg 2. ESK.

Jubilarer 65 år. Indkaldt i 1958.
Mogens Olsen Columbinevej 12 Lumby 5270 Odense N. Mogens nr. 366278 bynavn Bladstrup 2. OPK
Reinholt Eskamp Brinken 2 Næsby 5270 Odense N. Reinholt nr. 336541 bynavn Haraldsted STESK.
Henning Steen Rasmussen Mosegårdsvej 158, 5000 Odense M. Henning bynavn Kerte PSKESK.

Jubilar 50 år. Johannes Munk Jensen Gammeltofte 45, 5610 Assens. Johannes blev indkaldt 1973 bynavn Sandager.

Generalforsamling og hyggedag.
Vi startede Klokken 15,00 med eftermiddagskaffe og hygge, senere holdt Dragonerne generalforsamling som blev holdt efter foreningens vedtægter.
Som dirigent valgtes Niels-Henning Høvsgaard der kunne oplyse at general forsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt.
Beretning ved formanden. Foreningens 120 års jubilæum onsdag den 03-05-23 holdes i Otterup Hallens Cafeteria klokken 11,00 middagen er gratis men drikkevarer betaler man selv, han sagde et nyt garageanlæg til Leopard 2A7 med belægning til kampvogns besætningerne var klar. Han havde bestilt en faneplade. Og i morgen skal han til repræsentantskabsmøde.
Regnskab. Kassereren fremlagde regnskab der blev godkendt. Samtidig ringer han og inviterer de få der ikke var til generalforsamling
Indkomne forslag. 2 fra bestyrelsen det ene var at hæve medlems kontingent fra 200,00 til 225,00 pr. år fra 01-01-2024. Det blev vedtaget. Det andet 120 års jubilæum det var behandlet under formandens beretning.
Valg. På valg var formand Søren Rostrøm og bestyrelsesmedlemmerne Mogens Ormhøj og Mogens Olsen alle 3 modtog genvalg, Som revisor var der genvalg til Ove L. Pedersen.
Eventuel. Der Var en livlig debat bl a. om sommerturen og andre ting. Alt kunne drøftes men ikke vedtages. Da ikke flere ønskede ordet takkede dirigenten for god ro og orden og general forsamlingen var slut.

50 års tegn til Johannes Munk Jensen

Derefter var der spisning med diverse drikkevarer til så der blev rigtig hygget, under spisningen overrakte formanden 50 års tegn til Johannes Munk Jensen se billede. Til slut fik vi kaffe og kage. Tak til Aase og John for arrangementet.
Referat Niels-Henning

Stiftet 01. marts 1903

BESTYRELSE
FORMAND:
Søren P. Rostrøm
Hessum Bygade 46
5450 Otterup
Tlf.:
Mobil: 21 68 84 28
E-mail:
NÆSTFORMAND:
Niels-Henning Høvsgaard
Munkemaen 369
5270 Odense N.
Tlf.: 66 18 85 15
Mobil: 40 29 71 15
E-mail:
KASSERER:
John Guld
Slagstrupvej 10, Særslev
5471 Søndersø
Tlf.: 64 84 14 22
Mobil: 25 31 95 61
E-mail:
 
BESTYRELSESMEDLEM:
BESTYRELSESMEDLEM:
Mogens Ormhøj
Flytterupgyden 1
5471 Søndersø
Tlf.: 64 83 18 09
Mobil: 30 94 31 39
E-mail:
 
BESTYRELSESMEDLEM:
Mogens Olsen
Columbinevej 12
5270 Odense N.
Tlf.: 65 95 53 46
Mobil: 20 10 34 46
E-mail:
 

 
 
Template/Design by VillageMedia