KONTINGENT
Indbetaling af kontingent:
Regnr.:    6863
Kontonr.: 0001107965

 

 

Velkommen
Opdateret 15-03-2024

Odense Dragonforening.

Forsinket tillykke med de 85 år til Reinholt Eskamp Brinken 2, 5270 Odense N. også
tillykke med de 85 år til Henning Steen Rasmussen Mosegårdsvej 158, 5000 Odense C.

 

Hyggedag og generalforsamling.

Dagen startede med kaffe og kage og vi hyggede os, som gæst var vicepræsidenten for DSL
Henrik Gattrup som fortalte om DSL arbejde og overrakte formanden Søren Rostrøm

DSL æresmedalje i guld. Da vi var færdig med  kaffe og hygge, gik Dragonerne til generalforsamling og pigerne dækkede bord og hygge sig.

   

Generalforsamling ifølge foreningens vedtægter.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og bad om forslag til dirigent.

 P 1. Valg af dirigent. Niels-Henning Høvsgaard blev foreslået og valgt, han takkede for valget og oplyste generalforsamlingen var indkaldt rettidig idet det havde stået i Dragonen nr. 1 og på fore ningens hjemmeside.

P 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Han kunne berette at der havde været problemer med levering af Dragonen, flere havde ikke fået den med posten, John vil drøfte det med præsidiet når han kommer til Holstebro. Han sagde også at JDR traditionen tro var på besøg i Hohenaspe i Tysk land den 16. og 17. december for at mindes regimentets grundlægger Heinrich Sehested. Han bad også om forslag til sommertur, som kunne behandles under eventuelt.

P 3. Kasseren fremlagde regnskab. Regnskabet blev godkendt,

P 4. Indkomne forslag. Der var ingen.

P 5. Valg. På valg var Kasseren John Guld, Næstform. Niels-Henning Høvsgaard og revisor
Ove L. Pedersen. Alle 3. blev genvalgt.

P 6. Eventuelt. Her blev forslag til sommertur diskuteret, Johannes havde forslag om tur til Hørvævsmuseet, men det blev ikke vedtaget da man ville snakke med partnerne om dato og sted.

Næste års  generalforsamling bliver fredag den 14 marts 2025. Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og generalforsamlingen var slut.

Der efter var der spisning med drikkelse øl og vand og andet der var medbragt, det var en rigtig hyggelig afslutning.

Sommerturen forsamlingen fastsat til den 17 juni 2024.

En særlig tak fra bestyrelsen skal lyde til dem der har sørget for lokale, bagt lagkage og lavet borddækning

 

Pbv. Niels-Henning.
        Næstformand.

 

Sommertur.

Sommerturen går til Skoda Museet og Hørvævsmuseet Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg.

Vi mødes kl. 10.00 på Skoda Museet til kaffe med bolle/rundstykke med smør og ost. kl. 11,00
rundvisning på museet kl. 12.00 rundvisning på Hørvævsmuseet kl. 13.00 smørrebrød i cafèen.

Pris. ca. 200 kr. pr. person, sidste tilmelding til John Guld mobil 25319561 Mail: jaguld@mail.dk  senest 2. juni

Pbv. Niels-Henning.

 


Stiftet 01. marts 1903

BESTYRELSE
FORMAND:
Søren P. Rostrøm
Hessum Bygade 46
5450 Otterup
Tlf.:
Mobil: 21 68 84 28
E-mail:
NÆSTFORMAND:
Niels-Henning Høvsgaard
Munkemaen 369
5270 Odense N.
Tlf.: 66 18 85 15
Mobil: 40 29 71 15
E-mail:
KASSERER:
John Guld
Slagstrupvej 10, Særslev
5471 Søndersø
Tlf.: 64 84 14 22
Mobil: 25 31 95 61
E-mail:
 
BESTYRELSESMEDLEM:
BESTYRELSESMEDLEM:
Mogens Ormhøj
Flytterupgyden 1
5471 Søndersø
Tlf.: 64 83 18 09
Mobil: 30 94 31 39
E-mail:
 
BESTYRELSESMEDLEM:
Mogens Olsen
Columbinevej 12
5270 Odense N.
Tlf.: 65 95 53 46
Mobil: 20 10 34 46
E-mail:
 

 
 
Template/Design by VillageMedia