Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Præsidiet - Organisation
 
Pr. 11. maj 2014
Præsident
Overordnet ansvar i DDS anliggender
Ole E. Clausen
 • Kontakt til regimentschefen
 • Gennemførelse af jubilarstævner
 • Orientering af foreninger tilsluttet DDS
 • Kontakt til pressen
 • Gennemførelse af præsidie-/repræsentantskabsmøder
 • Kontakt til DSL
 • Varetager kontakten til DRAGONEN
 • Varetager kontrol med regnskab (udleveret koder)
 • Hjælpe til ved souvenir optælling
 • Ansvarlig for DDS hjemmeside i samarbejde med webmaster

Vicepræsident og stedfortræder for præsidentenRasmus Reedtz

 • Kontakt til Dragonmuseet
 • Føring af faneborg ved diverse arrangementer
 • Ansvarlig for DDS hjemmeside i samarbejde med webmaster

Kasserer
Arne H. Rindom

 • Regnskabsfører for DDS/ føring af kartotek over medlemmer
 • Føring af journal for Tak og Ære Tegn
 • Foretage ind-/ udbetalinger
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Indkøb og udlevering af Dragon uret (1. nov.)
 • Køb og salg af alle tegn
 • Indkøb af souvenir
 • Sørger for forplejning og indkvartering ved møder
 • Sørger for skilte ved DDS arrangementer
 • Lagerkontrol af souvenirgenstande i samarbejde med præsidenten
 • Køb af 1 buket blomster til jubilardagen, som afleveres i vagten
 • Evt. at hjælpe ved kartoteksføring af jubilarer (Georg Hussmann)
 • Udsendelse af årgangsfoto

Administrativ hjælper for DDS

Flemming Christensen
 • Hjælper kassereren med lotteri m.m.
 • Fanefører ved alle DDS arrangementer
 • Føring af dragonesser fra soldaterhjem til kasernen
 • Hjælpe til ved jubilardagen ved indgang til spisning
 • Hjælper kassereren med det praktiske i forbindelse med jubilardagen etc.

Formand for jubilarudvalget
John Ørsted Nielsen
 • Opstilling og føring af jubilarer fra soldaterhjemmet
 • PR. virksomhed i forbindelse med folder til indmeldelser, som placeres på bordene ved jubilardagen
 • Opsøgende kontakt og støtte til lokalafdelingerne
 • DDS repræsentant i Dragonfonden

Præsidiemedlem og serviceafdelingen

Villy Chr. Marek
 • Tilrettelæggelse af hvervekampagne, samt hjælpe med folder til borde i sergentmessen
 • Ansvaret for lotteri og gevinster i samarbejde med kassereren

Sekretær
Søren Rostrøm
 • Udfærdiger mødereferater samt udsendelse af disse til præsidiemedlemmer. (først som udkast)
 • Hjælpe ved hvervekampagne
 • Være behjælpelig med lotteri

Ansv. redaktør / WebMaster
Villy Ager
 • Opdateringer af DDS hjemmeside
 • Bearbejdning af Foreningsstof og billeder til Dragonen har højeste prioritet
 • Opbevare kodenøgle til DDS hjemmeside
 • Ceremonimester ved jubilardagen. Såsom: Opstilling ved paradepladsen, og ved bordopstilling i cafeteriet) i samarbejde med Vicepræsidenten

Revisor / Kontaktmand for jubilarer
Georg Hussmann
 • Fører kartotek over jubilarer, samt udsendelse af indbydelser af diverse årgange
 • Kassereren hjælper til med udsendelser af breve
 • Reserve Rasmus Reedtz.

  Revisor
Flemming Bagger
 • Foretage kontrol, samt revision og opstilling af DDS årsregnskab
 • Stille sig til rådighed for nærmere aftale
 • Intern revisor for Dragonen.

Lokalredaktør/fotograf

Teddy Børgesen
 • Fotografering ved diverse arrangementer
 • Som lokalredaktør modtager foreningernes indlæg til Dragonen. Bearbejder tekst og billeder, hvorefter dette sendes til ansvarshavende redaktør

  Kontaktofficer ved Jydske Dragonregiment

Kaptajn Max Veltzé

Tlf.: 72 82 45 21
Mobil: 22 44 57 05
E-mail: jdr-gs-le02@fiin.dk
Mandag-Fredag: 08.00-15.00


 

Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) er en sammen-slutning af dragonfor-eninger, hvis medlem-mer forretter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragonregiment (JDR).

 
Template/Design by VillageMedia