Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Præsidiet - Organisation
 
Pr. 11. maj 2014
Overordnet ansvar i DDS anliggender
Arne H. Rindom
 • Kontakt til regimentschefen.
 • Gennemførelse af jubilarstævner.
 • Orientering af foreninger tilsluttet DDS.
 • Kontakt til pressen.
 • Gennemførelse af præsidie-/repræsentantskabsmøder.
 • Kontakt til DSL.
 • Varetage kontakt til DRAGONEN.
 • Varetager kontrol med regnskab (Udleverede koder).
 • Hjælpe ved souvenir optælling.

Kasserer
Vicepræsident og stedfortræder for præsidenten
Ole E. Clausen
 • Regnskabsfører for DDS
 • Føring af journal for Tak og Ære Tegn.
 • Foretage ind-/ udbetalinger.
 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Køb og salg af alle tegn.
 • Indkøb af souvenir.
 • Ansvarlig for forplejning og indkvartering ved møder.
 • Ansvarlig for skilte ved DDS arrangementer.
 • Lagerkontrol af souvenirgenstande i samarbejde med præsidenten.
 • Udsendelse af årgangsfoto.
 • Føring af medlemskartotek.
 • Kontakt til Dragonmuseet.
 • Indkøb-/udlevering af Dragonuret(1.nov)
 • Føring af faneborg ved diverse arrangementer.
 • Ansvarlig for DDS hjemmeside i samarbejde med WebMaster.

Sekretær for DDS
Teddy Børgesen
 • Administrativ hjælper for DDS
 • Udfærdiger mødereferater samt udsendelse af disse.
 • Forestå fotografering ved diverse arrangementer.
 • Modtage foreningernes indlæg til Dragonen.
 • Hjælpe til ved jubilardage (Indgang til spisning).

Formand for jubilarudvalget
John Ørsted Nielsen
 • Opstilling og føring af jubilarer fra soldaterhjemmet
  (res. Rasmus Reedtz).
 • PR. virksomhed i forbindelse med folder til indmeldelser, som placeres på bordene ved jubilardagen.
 • Hjælper kassereren med det praktiske i forbindelse med jubilardagen etc.
 • Opsøgende kontakt og støtte til lokalafdelingerne.
 • DDS repræsentant i DRAGONFONDEN.

Service
Niels-Henning Høvsgaard
 • Tilrettelæggelse af hvervekampagne, samt hjælpe med folder i cafeteriet.
 • Ansvaret for  lotteri og gevinster i samarbejde med kassereren.

Service / Fanebærer
Rasmus Reedtz
 • Være behjælpelig med lotteri samt diverse ting i cafeteriet ved arrangementer.
 • Hjælpe ved hvervekampagne.
 • Evt. at hjælpe ved kartoteksføring af jubilarer (Georg Husmann).
 • Køb af 1 buket blomster til jubilardagen, som afleveres i vagten. (Aftale med AHR)

Ansv. redaktør / WebMaster
Villy Ager
 • Opdateringer af DDS hjemmeside
 • Bearbejdning af foreningsstof til Dragonen har højeste prioritet.
 • Opbevare kodenøgler til DDS webside.
 • Ceremonimester ved jubilardagen såsom: Opstilling ved paradepladsen og bordopstilling i cafeteriet.

Revisor / Kontaktmand for jubilarer
Georg Hussmann
 • Foretage kontrol, samt revision og opstilling af DDS årsregnskab.
 • Intern revisor for DRAGONEN.
 • Fører kartotek over jubilarer, samt udsendelse af indbydelser af diverse årgange.
 • Være tilrådighed efter nærmere aftale.
 • Reserve Rasmus Reedtz.

Revisor
Jens Bastrup
 • Foretage kontrol, samt revision og opstilling af DDS årsregnskab.
 • Intern revisor for DRAGONEN.
 • Være tilrådighed efter nærmere aftale.

Foredrag / Hvervning
K. C. Olsen
 • Orientering af værnepligtige om DDS (reserve udpeges af sekretæren)

Kontaktofficer ved Jydske Dragonregiment
Kaptajn Brian Staal Villsen
Tlf.: 96 13 04 41
Mobil: 22 41 70 58
E-mail: jdr-kto@mil.dk
Mandag-Fredag: 08.00-15.00
 
 

Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) er en sammen-slutning af dragonfor-eninger, hvis medlem-mer forretter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragonregiment (JDR).

 
Template/Design by VillageMedia