Præsidiet - Organisation

 

Præsident
Overordnet ansvar i DDS anliggender
Ole E. Clausen
 • Kontakt til regimentschefen
 • Gennemførelse af jubilarstævner
 • Orientering af foreninger tilsluttet DDS
 • Kontakt til pressen
 • Gennemførelse af præsidie-/repræsentantskabsmøder
 • Kontakt til DSL
 • Varetager kontakten til DRAGONEN
 • Varetager kontrol med regnskab (udleveret kode)
 • Hjælpe til ved souvenir optælling
 • Føring af DDS kartotek
 • Udlevering af ur til årets dragon
 • Ansvarlig for DDS hjemmeside i samarbejde med webmaster
 • DDS repræsentant i Fællesfonden
 • Orienterer om medlemsskab til dragonforeningerne ved 1. HBUESK

Vicepræsident og stedfortræder for præsidenten
Rasmus Reedtz
 • Kontakt til Dragonmuseet
 • Føring af faneborg ved diverse arrangementer
 • Backup

Præsidiemedlem, Kasserer
Renè Dahl Nielsen
 • Regnskabsfører for DDS
 • Føring af journal for Tak og Ære Kors
 • Foretage ind-/ udbetalinger
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Indkøb af uret til årets dragon (1. nov.)
 • Køb og salg af alle tegn
 • Indkøb af souvenir
 • Indkvartering ved møder
 • Sørger for skilte ved DDS arrangementer
 • Lagerkontrol af souvenirgenstande i samarbejde med præsidenten
 • Køb af 1 buket blomster til jubilardagen, som afleveres i vagten
 • Udsendelse af årgangsfoto

Præsidiemedlem, Sekretær
Palle Stausholm
 • Udfærdiger mødereferater samt udsendelse af disse til præsidiemedlemmer. (først som udkast)
 • Hjælpe ved hvervekampagne
 • Være behjælpelig med salg af lotteri
 • Føring af dragonesser fra soldaterhjemmet til kasernen
 • Hjælper ved foto til jubilarstævne

Præsidiemedlem, administrativ hjælper
Peder L. Pedersen
 • Hjælper kassereren med lotteri m.m.
 • Fanefører ved alle DDS arrangementer
 • Hjælpe til ved jubilardagen ved indgang til spisning
 • Hjælper kassereren med det praktiske i forbindelse med jubilardagen etc.

Præsidiemedlen, formand for jubilarudvalget
Bent Erik Pedersen
 • Opstilling og føring af jubilarer fra soldaterhjemmet
 • PR. virksomhed i forbindelse med folder til indmeldelser, som placeres på bordene ved jubilardagen
 • Ansvaret for lotteri og gevinster i samarbejde med kasseren
 • Hjælper ved foto til jubilarstævne

Præsidiemedlem, serviceafdelingen / Webmaster
Per N. Laugesen
 • Hjælpe efter behov og fordele hvervefolder til borde i sergentmessen til jubilarstævne
 • Hjælper ved foto jubilarstævne
 • Opdatering af DDS hjemmeside
 • Opbevare kodenøgle til DDS hjemmesideAnsv. redaktør DRAGONEN
Villy Ager
 • Bearbejdning af Foreningsstof og billeder til Dragonen har højeste prioritet
 • Sørge for forplejning ved møder
 • Orienterer om medlemsskab til dragonforeningerne ved 2. HBUESK

Kartoteksfører jubilarer
Arne Rindom
 • Kontaktmand jubilarar
 • Fører kartotek over jubilarer, samt udsendelse af indbydelser af diverse årgange
 • Reserve Rasmus Reedtz.

Revisor
Lars Aarøe
 • Foretage kontrol, samt revision og opstilling af DDS årsregnskab
 • Stille sig til rådighed for nærmere aftale
 • Intern revisor for Dragonen.

Revisor
Flemming Bagger
 • Foretage kontrol, samt revision og opstilling af DDS årsregnskab
 • Stille sig til rådighed for nærmere aftale
 • Intern revisor for Dragonen.

Fotograf
Tommy Andreassen-Bruhn
 • Fotograferer jubilarer
 • Fotograferer ved indmarch og under middagen
 • Fotografering ved diverse arrangementer
 

Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) er en sammenslutning af dragonforeninger, hvis medlem-mer forretter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragonregiment (JDR).