Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jydske Dragonregiment
 
Dragonkasernen blev taget i brug i 1953, hvor Jydske Dragonregiment flyttede fra Randers til Holstebro. Man havde sagt farvel til hestene og var nu et panserregiment. Kasernen er senere udbygget med bl.a. indkvarteringsbyg-ninger, udvidelse af undervisningsfacili-teter og kontorbygninger.

 
Dragonkasernens bebyggede areal er på godt 40.000 m2 og den tilhørende øvelsesplads på ca. 1.200 ha. Kasernens faciliteter omfatter bl.a. bygninger til mandskab, undervisning, administration, depoter, værksteder og garager. Desuden er der 13 boliger samt et større antal kvarterer, der lejes ud til kasernens personel. Der rådes over skydebaneanlæg og forhindringsbane.
 
Dragonkasernen er tilsluttet den kommunale fjernvarme- og vand-forsyning. Der anvendes i vid udstrækning CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) til styring af varme- og ventilationsanlæg.
 
På miljøområdet anvendes et miljøledelsessystem svarende til Britisk Standard 7750. Formålet med systemet er at sikre, at man under udførelsen af regimentets primære opgave – uddannelsen af soldater – belaster miljøet mindst muligt. Således sker vask af bælte- og hjulkøretøjer på en særlig indrettet vaskeplads med genbrugsvand, ligesom der ved affaldshåndteringen så vidt muligt anvendes genbrug.
 
 
 


 
 
 
 
Template/Design by VillageMedia