INTERN MENU HOLSTEBRO
 
 
UDVALG
 
 
 
 
 
MUSEUMSUDVALGET
 
 
Museumsudvalget er nedsat med hjemmel i vedtægternes paragraf 4 stk 6.
Udvalget består af nedenstående udpegede personer.
 
 
 
Formand
Walther Mikkelsen
   
Daglig leder
Økonomi/Administration
Arne H. Rindom
Villy Ager
   
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Jens Mogensen
K.C. Olsen
   
   
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Jørgen Jensen
Chris Mortensen
   
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Peter Poulsen
Kristian Klinkby
   
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Anker Schmidt
Harry Hansen
   
 
 
 
 
Template/Design by VillageMedia